Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy

Rolą Szkolnego Doradcy Zawodowego jest udzielanie pomocy, która polega na wspieraniu słuchaczy w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz kształtowaniu własnej drogi kariery zawodowej w zakresie wyboru lub zmiany zawodu, szkoleń czy przekwalifikowania się.

Odwiedź Szkolnego Doradcę Zawodowego

 • dowiesz się jak zaplanować swoją karierę zawodową i skutecznie poruszać się na rynku pracy;
 • poznasz swoje predyspozycje zawodowe i uzdolnienia;
 • rozważysz możliwość podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • podejmiesz decyzję dotyczącą wyboru nowych kwalifikacji;
 • poznasz możliwości dalszego kształcenia;
 • otrzymasz informacje o: kwalifikacjach zawodowych, rynku pracy, instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać lub być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy, warunkach podejmowania działalności gospodarczej, stronach internetowych na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy.

Szkolny Doradca Zawodowy pomoże Ci:

 • opracować Indywidualny Plan Działania zwiększając szanse na znalezienie pracy;
 • określić i wyeliminować bariery, które mogłyby utrudnić znalezienie pracy;
 • określić potencjał zawodowy, rozpoznać zainteresowania, zdolności i umiejętności;
 • dokonać wyboru kierunku kształcenia;
 • podjąć decyzję w zakresie zmiany kierunku ścieżki zawodowej planując kolejne etapy kształcenia;
 • uświadomić atuty zawodowe oraz wskaże, jak je wykorzystać w procesie szukania pracy;
 • dokonać wyboru najskuteczniejszej metody poszukiwania pracy;
 • rozpoznać i przeanalizować lokalny rynek pracy;
 • przygotować się do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami;
 • przygotować dokumenty aplikacyjne — życiorys (CV), list motywacyjny;
 • uzyskać informacje o kwalifikacjach zawodowych;
 • uzyskać informacje o czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych kwalifikacjach.

Kontakt z doradcą zawodowym:

doradcazawodowy@nowoczesnaszkola.edu.pl
telefonicznie pod numerem 42 631 98 48, wewnętrzny 20
lub osobiście w pokoju B008 w Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkego w Łodzi w soboty w godz 9:30-11:00.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin konsultacji na prośbę zainteresowanych.