Rekrutacja

Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia.

Należy dostarczyć:

  • wypełniony wniosek należy przesłać na adres sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl;
  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia ostatniej szkoły;
  • jedno zdjęcie;
  • dokument tożsamości do wglądu.

Informację o kryteriach i dokumentach znajdziesz tutaj.