Oferta edukacyjna

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Filia w Kutnie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są szansą dla wszystkich osób dorosłych na 

BEZPŁATNE:

  • zdobycie nowych kwalifikacji;
  • uzupełnienie wykształcenia;
  • doskonalenie umiejętności praktycznych oraz wiedzy branżowej;
  • przyspieszenie rozwoju kariery zawodowej.

Oferujemy

Naukę w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji

Technik mechanik (311504); Operator obrabiarek skrawających (722307)
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających:
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik elektryk (311303); Elektryk (742117)
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik inżynierii sanitarnej (311218); Monter sieci i instalacji sanitarnej (712618)
BD.22 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci sanitarnych
BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

Technik elektronik (311410); Elektronik (742117)
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

wszystkie specjalniści na stronie Centrum

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, który jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.