O nas

Startuj z nami drogą nowoczesnego kształcenia zawodowego

Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, została powołana przez Samorząd Województwa Łódzkiego w 2007 roku. Zadaniem szkoły było stworzenie szansy podniesienia lub zdobycia kwalifikacji osobom posiadającym wykształcenie minimum średnie oraz reagowanie na potrzeby pracodawców z Łodzi i regionu. W związku z poszerzeniem oferty edukacyjnej i potrzebą wprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych decyzją Samorządu Województwa Łódzkiego od 1 września 2013 roku zostało powołane Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, w którego strukturach organizacyjnych znalazła się Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. W Centrum wykształcenie i nowe kwalifikacje zdobywają osoby dorosłe w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Kwalifikacyjne kursy zawodowe skierowane są do wszystkich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum są bezpłatne

Celem kształcenia w Centrum jest:

  • rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców;
  • podniesienie kompetencji zawodowych uczestników kursu;
  • włączenie pracodawców w proces kształcenia;
  • doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy;
  • dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Powyższe cele osiągamy poprzez umożliwienie uczestnikom kursów podjęcia pracy bez barier i ograniczeń wynikających z braku doświadczenia i praktyki zawodowej. Rosnące wymagania technologiczne, złożoność procesów wytwórczych, zastosowanie coraz nowocześniejszych technik produkcji, w tym robotów, czy numerycznego sterowania obrabiarek sprawia, że czynności te muszą być wykonywane przez dobrze wyszkolonych i posiadających doświadczenie przy tego typu zadaniach pracowników.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (kkz) są elastyczną i nowoczesną formą kształcenia zawodowego, która daje możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych oraz przygotowania się do uzyskania tytułu technika dla osób posiadających wykształcenie średnie lub tytułu zawodowego dla osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną